Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 25.06.2018

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 25.06.2018, ora 14:00, în sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului „GORJEANUL ANULUI” pentru anul 2017;
 2. Proiect de hotărâre privind acordarea distincţiei ,,DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ”;
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și plății cotizației anuale ce revine Consiliului Județean Gorj, în numele UAT – Județul Gorj, în calitate de membru asociat al Asociației Culturale ARMONIA Târgu-Jiu;
 5. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetele locale ale  Unităților Administrativ Teritoriale,  municipiul Motru și orașul Bumbești Jiu;
 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea cu maximum 3 luni a perioadei de exercitare cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, începând cu data de 1 iulie 2018;
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu;
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu;
 10. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a Județului Gorj, adoptată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 85/31.05.2018;
 11. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale;
 12. RECTIFICARE la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 65/27.04.2018 privind modificarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2013-2019;
 13. Raportul Președintelui privind modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor Consiliului Județean Gorj, în anul 2017.

Notă

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1–11 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

Proces-verbal de ședință

Hotărâri adoptate:

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului „GORJEANUL ANULUI” pentru anul 2017;
 2. Proiect de hotărâre privind acordarea distincţiei ,,DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ”;
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și plății cotizației anuale ce revine Consiliului Județean Gorj, în numele UAT – Județul Gorj, în calitate de membru asociat al Asociației Culturale ARMONIA Târgu-Jiu;
 5. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetele locale ale  Unităților Administrativ Teritoriale,  municipiul Motru și orașul Bumbești Jiu;
 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea cu maximum 3 luni a perioadei de exercitare cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, începând cu data de 1 iulie 2018;
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu;
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu;
 10. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a Județului Gorj, adoptată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 85/31.05.2018;
 11. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale;
 12. RECTIFICARE la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 65/27.04.2018 privind modificarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2013-2019;
 13. Raportul Președintelui privind modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor Consiliului Județean Gorj, în anul 2017;

Diverse

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități de cult a sumei prevăzute cu această destinație în bugetul propriu general al Județului Gorj pentru anul 2018;
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării excedentului înregistrat la 31.12.2017, în vederea finanțării unor cheltuieli de investiții.

 

Sari la conținut