Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 24.08.2018

    Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 24.08.2018, ora 11:00, în sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării excedentului înregistrat la 31.12.2017, în vederea finanțării unor cheltuieli de personal;
 2. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 15 din 16.02.2018 privind aprobarea Agendei culturale a județului Gorj pe anul 2018 și a Programului propriu anual  pentru desfășurarea activităților culturale, educative, turistice și ecumenice implementate de Consiliul Județean Gorj;
 3. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al  Unității Administrativ Teritoriale – orașul  Turceni;
 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a comisiei de evaluare finală a managementului exercitat la nivelul Muzeului Județean  Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor;  
 5. Proiect hotărâre privind darea în administrarea Centrului Militar Județean Gorj a bunului mobil – grup electrogen, achiziționat din bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj;
 6. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale.
 7. Diverse

   Notă

    Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1 și 3 – 6 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj, iar proiectul de hotărâre înscris la punctul 2 este inițiat de consilierii județeni Denisa-Zenobia Șuță, Gheorghe Grivei și Marcel-Petrică Iacobescu.

Proces verbal de ședință

Hotărâri adoptate:

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării excedentului înregistrat la 31.12.2017, în vederea finanțării unor cheltuieli de personal;
 2. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 15 din 16.02.2018 privind aprobarea Agendei culturale a județului Gorj pe anul 2018 și a Programului propriu anual  pentru desfășurarea activităților culturale, educative, turistice și ecumenice implementate de Consiliul Județean Gorj;
 3. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al  Unității Administrativ Teritoriale – orașul  Turceni;
 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a comisiei de evaluare finală a managementului exercitat la nivelul Muzeului Județean  Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor;  
 5. Proiect hotărâre privind darea în administrarea Centrului Militar Județean Gorj a bunului mobil – grup electrogen, achiziționat din bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj;
 6. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale.

Diverse

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea în bugetele unor instituții publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Gorj a unor sume alocate din bugetul de stat către bugetul local al U.A.T. – Județul Gorj, aferente manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial;
 2. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru unele trasee cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 – 2019;
 3. Informare privind evaluarea activității Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, pe semestrul I al anului 2018.
Sari la conținut