Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 24.07.2018

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 24.07.2018, ora 14:00, în sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al Judeţului Gorj înregistrată la data de 30.06.2018;
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate ale Consiliului Județean Gorj;
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj;
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 6. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Diaconescu Laurențiu-Claudiu în funcția publică de conducere de director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, precum și a capacităților de furnizare a serviciilor sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 152/07.09.2017;
 8. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea desemnării unui membru în Consiliul de administrație al Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” – Bumbești-Jiu;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Transparență, etică și integritate”, cod SMIS 116766, și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia;
 10. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale.
 11. Diverse

 

Notă

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1–10 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

Proces-verbal de ședință

Hotărâri adoptate:

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al Judeţului Gorj înregistrată la data de 30.06.2018;
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate ale Consiliului Județean Gorj;
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj;
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 6. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Diaconescu Laurențiu-Claudiu în funcția publică de conducere de director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, precum și a capacităților de furnizare a serviciilor sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 152/07.09.2017;
 8. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea desemnării unui membru în Consiliul de administrație al Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” – Bumbești-Jiu;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Transparență, etică și integritate”, cod SMIS 116766, și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia;
 10. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale.

 

Sari la conținut