Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 24.06.2020

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 24.06.2020, ora 14:00, în sala de conferințe a Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2020;
 2. Proiect de hotărâre pentru adoptarea Monografiei economico-militare a județului Gorj – ediția 2020;
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Gorj;
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 85/30.11.2010 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului „GORJEANUL ANULUI” și a distincțiilor conferite unor personalități cu merite deosebite, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Proiect de hotărâre pentru stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj;
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean Gorj și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj, în vederea susținerii cofinanțării de 2% din bugetul Județului Gorj pentru proiectele SPER – Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă și SAVE – Sprijinim Activ Viitorul Elevilor, ce vor fi depuse spre finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară nr. 6 –Educație și competențe;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 la nivelul DGASPC Gorj”, propus spre finanțare prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID – 19, Obiectivul specific 9.1 – Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj” propus spre finanțare prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID – 19, Obiectivul specific 9.1 – Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei unități administrativ-teritoriale din județul Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare „ADIA” Gorj;

Diverse. 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 2+000-km 2+200, comuna Licurici, județul Gorj”;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare sistem rutier pe DJ 665C, km 0+000 – km 5+200, comuna Crasna, Județul Gorj”.

 

         Notă:

         Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1 – 11 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

 

Sari la conținut