Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 23.04.2021

Pagină actualizată la: 21.04.2021

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 23.04.2021, ora 12:00, în sala C a Palatului Administrativ din municipiul Târgu-Jiu, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu general al Județului Gorj înregistrată la data de 31.03.2021;
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale a județului Gorj pentru perioada 2021-2025 și a Planului Operațional pentru implementarea Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale a județului Gorj pentru perioada 2021-2025;
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Gorj pentru anul 2021;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei culturale a județului Gorj pe anul 2021 și a Programului propriu anual pentru desfășurarea activităților culturale, educative, turistice și ecumenice implementate de Consiliul Județean Gorj;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2021-2025” şi a cheltuielilor aferente planului de acțiune pentru perioada 01.05.2021-31.12.2021;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și plății contribuției ce revine Județului Gorj pentru anul 2021 către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizației pe anul 2021 către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plății cotizației Consiliului Judeţean Gorj, în numele Unității Administrativ Teritoriale – Județul Gorj, la Ansamblul Regiunilor Europene (ARE), pentru perioada 2020-2021;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2021;
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 45 din 26.03.2021 privind aprobarea participării Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociației de Promovare și Dezvoltare Durabilă Gorj;
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate a Județului Gorj;
 13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului asiguraților delegat de Consiliul Județean Gorj în Adunarea reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;
 14. Proiect de hotărâre pentru atribuirea directă, ca măsură de urgență, a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate și a licenței de traseu, pentru un traseu din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Gorj, valabil până la 31.12.2021, precum și pentru aprobarea tarifelor de călătorie, aferente operării serviciului;
 15. Proiect de hotărâre privind retragerea licenței de traseu aferentă traseului nr. 051 Târgu-Jiu – Târgu Cărbunești – Lihulești și de încetare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public rutier de transport persoane prin curse regulate, în județul Gorj, nr. 13761/21.10.2020 încheiat cu operatorul de transport S.C. Zorlihu S.R.L..

Diverse

 1. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna  Bustuchin;
 2. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Samarinești;
 3. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Urdari;
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu;
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 182/18.12.2020 privind aprobarea Programului dedicat „Anului Tudor Vladimirescu”, cu modificările și completările ulterioare.

       Notă:

     Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1-3 și 5-15 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj, iar proiectul de hotărâre înscris la punctul 4 este inițiat de Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, domnul Nichifor Gheorghe.

Sari la conținut