Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 22.12.2022

Pagină actualizată la: 22.12.2022

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 22.12.2022, ora 14:00, în sala „A” a Palatului Administrativ din Municipiul Târgu-Jiu, cu următoarea ordine de zi: 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al Judeţului Gorj înregistrată la data de 16.12.2021;
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2022;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe şi tarife pentru anul fiscal 2023, la nivelul Judeţului Gorj;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2023, la nivelul Judeţului Gorj;
 5. Proiect de hotărâre pentru stabilirea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Gorj;
 6. Proiect de hotărâre privind preluarea în folosința gratuită a UAT Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj și Muzeul Județean Gorj „ALEXANDRU ŞTEFULESCU”, a terenului aferent monumentului istoric „Cula Cioabă – Chinţescu”, bun aflat în proprietatea publică a UAT – Comuna Slivilești;
 7. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spațiu în folosință gratuită Asociației Române de Oncologie „Sfânta Ana”;
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu;
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „,,Restaurarea și revitalizarea Muzeului arhitecturii populare, Curtișoara”

Diverse

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării unităţilor administrativ-teritoriale la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din Judeţul Gorj. 
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Județul Gorj la implementarea proiectului de investiție „Reabilitare și conservare Cula Cioabă-Chințescu, satul Șiacu, comuna Slivilești, județul Gorj”, precum și a Acordului de Parteneriat cu UAT Slivilești, județul Gorj la Cererea de finanțare a proiectului în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul IV.Coeziunea socială și teritorială – Componenta C11.Turism și cultură – Investiția 11 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale;
 3. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investițieReabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu”;
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 207 din 28.11.2017 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu” și a cheltuielilor legate de proiect cu modificările și completările ulterioare;
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 145 din 25.08.2017 privind aprobarea proiectului „Modernizare drum județean (675C), cu originea în DN 67B, ce traversează localitățile Târgu Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de Comunicare Europe Direct pentru anul 2023, aferent proiectului „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2021-2025” şi a cheltuielilor aferente planului anual de comunicare pentru anul 2023.

Notă:

              Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut