Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 19.04.2019

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 19.04.2019, ora 13:00, în sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

   

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2019;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al Judeţului Gorj înregistrată la data de 31.03.2019;
 3. Proiect hotărâre privind aprobarea cuantumului și plății contribuției ce revine Județului Gorj pentru anul 2019 către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia;
 4. Proiect hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plății cotizației Consiliului Județean Gorj, în numele Unității Administrativ Teritoriale – Județul Gorj, la Ansamblul Regiunilor Europene (ARE), pentru anul 2019;
 5. Proiect hotărâre privind aprobarea Agendei culturale a județului Gorj pe anul 2019 și a Programului propriu anual pentru desfășurarea activităților culturale, educative, turistice și ecumenice implementate de Consiliul Județean Gorj;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizației pe anul 2019 către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din României;
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Serviciului Public Judeţean SALVAMONT Gorj;
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj;
 9. Proiect de  hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetele  locale ale  Unităților Administrativ Teritoriale –Bâlteni, Bărbătești, Bustuchin;
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 11. Proiect de hotărâre pentru avizarea solicitării Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu de organizare a concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcții de conducere vacante de șef de secție;
 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2018 la nivelul Școlii Populare de Artă Târgu Jiu.
 13. Diverse

Notă:

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1–12 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

Proces verbal de ședință

Hotărâri adoptate:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2019;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al Judeţului Gorj înregistrată la data de 31.03.2019;
 3. Proiect hotărâre privind aprobarea cuantumului și plății contribuției ce revine Județului Gorj pentru anul 2019 către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia;
 4. Proiect hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plății cotizației Consiliului Județean Gorj, în numele Unității Administrativ Teritoriale – Județul Gorj, la Ansamblul Regiunilor Europene (ARE), pentru anul 2019;
 5. Proiect hotărâre privind aprobarea Agendei culturale a județului Gorj pe anul 2019 și a Programului propriu anual pentru desfășurarea activităților culturale, educative, turistice și ecumenice implementate de Consiliul Județean Gorj;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizației pe anul 2019 către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din României;
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Serviciului Public Judeţean SALVAMONT Gorj;
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj;
 9. Proiect de  hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetele  locale ale  Unităților Administrativ Teritoriale –Bâlteni, Bărbătești, Bustuchin;
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 11. Proiect de hotărâre pentru avizarea solicitării Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu de organizare a concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcții de conducere vacante de șef de secție;
 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2018 la nivelul Școlii Populare de Artă Târgu Jiu.

           Diverse.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Gorj, pentru anul 2019.

 

Sari la conținut