Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 18.07.2017

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 18.07.2017, ora 10:00, în sala “A” a Palatului Administrativ, cu următoarea ordine de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2017;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al Judeţului Gorj înregistrată la data de 30.06.2017;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la C. Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A.;
 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea inițierii procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al întreprinderii publice Societatea Comercială „Parc Industrial Gorj” S.A. Bumbești-Jiu;
 5. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 85/30.11.2010 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului “GORJEANUL ANULUI” și a distincțiilor conferite unor personalități cu merite deosebite, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu;
 7. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea desfășurării procedurii de analizare a noului proiect de management pentru Școala Populară de Artă Târgu-Jiu, elaborat de managerul în funcție;
 8. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale;
 9. Raportul Președintelui privind modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor Consiliului Județean Gorj în anul 2016;
 10. Diverse 
Notă Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1–9 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj. Proces-verbal de ședință Hotărâri adoptate: 
 1. Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2017;
 2. Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al Judeţului Gorj înregistrată la data de 30.06.2017;
 3. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la C. Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A.;
 4. Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea inițierii procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al întreprinderii publice Societatea Comercială „Parc Industrial Gorj” S.A. Bumbești-Jiu;
 5. Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 85/30.11.2010 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului “GORJEANUL ANULUI” și a distincțiilor conferite unor personalități cu merite deosebite, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu;
 7. Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea desfășurării procedurii de analizare a noului proiect de management pentru Școala Populară de Artă Târgu-Jiu, elaborat de managerul în funcție;
 8. Hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale;
 9. Raportul Președintelui privind modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor Consiliului Județean Gorj în anul 2016;
Diverse.
 1. Hotărâre privind aprobarea și repartizarea numărului maxim de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult, pe anul 2017 și estimări pe anii 2018 – 2020;
 2. Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu”.
                                                                                       
Sari la conținut