Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 16.02.2018

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 16.02.2018, ora 11:00, în sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2018;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei culturale a Județului Gorj pe anul 2018 și a Programului propriu anual  pentru desfășurarea activităților culturale, educative, turistice și ecumenice implementate de Consiliului Județean Gorj;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizației Consiliului Judeţean Gorj, în numele Unității Administrativ Teritoriale – Județul Gorj, la Ansamblul Regiunilor Europene (ARE), pentru anul 2018;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizației pe anul 2018 către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și plății contribuției ce revine Județului Gorj pentru anul 2018 către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2018-2020” şi a cheltuielilor pentru planul de acțiune pe anul 2018 aferente acestuia;
 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a comisiilor de evaluare anuală a managementului exercitat la nivelul instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, precum și a comisiilor de soluționare a contestațiilor;
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu;
 9. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale;
 10. Raport privind activitatea desfășurată în anul 2017 de Comisia pentru Protecția Copilului Gorj;
 11. Raport semestrial privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activității de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie;
 12. Raport al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj asupra eficientei activității serviciului polițienesc în Județul Gorj, pe anul 2017;
 13. Plan strategic anual – indicatori de performanță minimali ai Inspectoratului Județean de Poliție Gorj.
 14. Diverse

Notă

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1–9 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

Proces-verbal de ședință

Hotărâri adoptate:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2018;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei culturale a Județului Gorj pe anul 2018 și a Programului propriu anual  pentru desfășurarea activităților culturale, educative, turistice și ecumenice implementate de Consiliului Județean Gorj;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizației Consiliului Judeţean Gorj, în numele Unității Administrativ Teritoriale – Județul Gorj, la Ansamblul Regiunilor Europene (ARE), pentru anul 2018;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizației pe anul 2018 către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și plății contribuției ce revine Județului Gorj pentru anul 2018 către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2018-2020” şi a cheltuielilor pentru planul de acțiune pe anul 2018 aferente acestuia;
 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a comisiilor de evaluare anuală a managementului exercitat la nivelul instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, precum și a comisiilor de soluționare a contestațiilor;
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu;
 9. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale;
 10. Raport privind activitatea desfășurată în anul 2017 de Comisia pentru Protecția Copilului Gorj;
 11. Raport semestrial privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activității de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie;
 12. Raport al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj asupra eficientei activității serviciului polițienesc în Județul Gorj, pe anul 2017;
 13. Plan strategic anual – indicatori de performanță minimali ai Inspectoratului Județean de Poliție Gorj.

Diverse.

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu;

 

 

 

Sari la conținut