Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 10.12.2018

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 10.12.2018, ora 15:00, în Sala “A a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018;
  2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Gorj ce se repartizează integral în anul 2018 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2018, sumă repartizată Consiliului Județean Gorj prin Decizia nr. 16/06.12.2018 de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2019, la nivelul Judeţului Gorj;
  4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 76 din 26.10.2016 privind aprobarea participării U.A.T.-Județul Gorj în cadrul proiectului ”START-UP PENTRU EXCELENȚĂ”, corespondent apelului de proiecte ”România Start Up Plus” – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – A.P. 3/P.I. 8.iii/O.S. 3.7., cu modificările și completările ulterioare.
  5. Diverse

Notă: Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct.1-4 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

Proces verbal de ședință

Hotărâri adoptate:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018;
  2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Gorj ce se repartizează integral în anul 2018 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2018, sumă repartizată Consiliului Județean Gorj prin Decizia nr. 16/06.12.2018 de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2019, la nivelul Judeţului Gorj;
  4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 76 din 26.10.2016 privind aprobarea participării U.A.T.-Județul Gorj în cadrul proiectului ”START-UP PENTRU EXCELENȚĂ”, corespondent apelului de proiecte ”România Start Up Plus” – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – A.P. 3/P.I. 8.iii/O.S. 3.7., cu modificările și completările ulterioare.
  5. Diverse

 

Sari la conținut