Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data 31.08.2020

      Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 31.08.2020, ora 14:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 561/2020, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2020;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu în Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu;
 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Târgu-Jiu;
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate ale Consiliului Județean Gorj;
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu;
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Târgu–Jiu;
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 35/27.02.2017 privind actualizarea componenței nominale şi a Regulamentului de organizare și funcționare ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a județului Gorj;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei unități administrativ-teritoriale din județul Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare „ADIA” Gorj;
 9. Raport semestrial privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activității de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie.

Diverse

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități de cult a sumei prevăzute cu această destinație în bugetul propriu general al județului Gorj pentru anul 2020;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării documentației tehnico-economice pentru proiectul „Modernizare infrastructură rutiera de interes judeţean pe DJ 662, cu originea în DN 66 ce străbate localitățile Capu Dealului-Gilort-Pârâu-Groşerea-Aninoasa-Bibeşti-Andreeşti-Vladimir-Totea-Totea de Hurezani- Hurezani, până în DN 6B, județul Gorj”, ce urmează a fi înaintat spre finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020);
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea justificării impactului asupra dezvoltării economice la nivel județean / regional a proiectului de infrastructură rutieră „Modernizare infrastructură rutiera de interes judeţean pe DJ 662, cu originea în DN 66, ce străbate localitățile Capu Dealului-Gilort-Pârâu-Groşerea-Aninoasa-Bibeşti-Andreeşti-Vladimir-Totea-Totea de Hurezani- Hurezani, până în DN 6B, județul Gorj”, ce urmează a fi înaintat spre finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020);
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării documentației tehnico-economice pentru proiectul “Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe drumul județean 663A ce traversează localitățile Târgu – Jiu (DN 66) – Botorogi-Văcarea-Țîrculești (DJ 674A) – intersecție cu DJ 663 și drum județean 674A ce traversează localitățile Țîrculești (DJ 663A) – Țicleni (DJ 675)”, ce urmează a fi înaintat spre finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020);
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea justificării impactului asupra dezvoltării economice la nivel județean / regional a proiectului de infrastructură rutieră “Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe drumul județean 663A ce traversează localitățile Târgu – Jiu (DN 66) – Botorogi-Văcarea-Țîrculești (DJ 674A) – intersecție cu DJ 663 și drum județean 674A ce traversează localitățile Țîrculești (DJ 663A) – Țicleni (DJ 675)”, ce urmează a fi înaintat spre finanțare în cadrul Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020);
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării documentației tehnico-economice pentru proiectul „Restaurarea și revitalizarea Muzeului Arhitecturii Populare, Curtișoara”, ce urmează a fi înaintat spre finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020);
 7. RECTIFICARE la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 68 din 29.05.2020 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al Județului Gorj în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației și Cercetării pentru Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.

                  

                     Notă:

                   Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1 – 8 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut