Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 31.07.2017

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 31.07.2017, ora 10:00, în Sala “A” a Palatului Administrativ, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2017;
 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie” din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine, începând cu data de 1 iulie 2017;
 3. Proiect de hotărâre pentru stabilirea indemnizației lunare a consilierilor județeni din cadrul Consiliului Județean Gorj, în temeiul dispozițiilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 4. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea desemnării membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbeşti-Jiu;
 5. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Contract de finanțare între Judeţul Gorj şi Asociaţia Județeană de Box Gorj în vederea acordării unui sprijin financiar pentru organizarea ”Campionatului Național de Box Juniori 2017”;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei unități administrativ-teritoriale din județul Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj;
 7. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj”;
 8. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)”;
 9. Diverse

Notă:

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1–8 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

Proces-verbal de ședință

Hotărâri adoptate:

 1. Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2017;
 2. Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie” din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine, începând cu data de 1 iulie 2017;
 3. Hotărâre pentru stabilirea indemnizației lunare a consilierilor județeni din cadrul Consiliului Județean Gorj, în temeiul dispozițiilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 4. Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea desemnării membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbeşti-Jiu;
 5. Hotărâre privind încheierea unui Contract de finanțare între Judeţul Gorj şi Asociaţia Județeană de Box Gorj în vederea acordării unui sprijin financiar pentru organizarea ”Campionatului Național de Box Juniori 2017”;
 6. Hotărâre privind aprobarea aderării unei unități administrativ-teritoriale din județul Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj;
 7. Hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj”;
 8. Hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)”;
 9. Diverse
Sari la conținut