Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 30.12.2021

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 30.12.2021, ora 11:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru proiectul de buget pe anul 2022 şi a estimărilor pentru anii 2023, 2024 și 2025 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală;
  2. Diverse

 

             Notă:

Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi este inițiat de către Președintele Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut