Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 28.12.2017

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 28.12.2017, ora 09:30, în Sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 1076/21.12.2017 a Președintelui Consiliului Județean Gorj, emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea, modificarea, completarea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj;
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie” din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine;
 4. Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, prin promovarea temporară a unui funcționar public, începând cu data de 1 ianuarie 2018;
 5. Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției contractuale de conducere vacante de director la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj, începând cu data de 1 ianuarie 2018;
 6. Diverse.

Notă:

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1–5 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

Proces-verbal de ședință

Hotărâri adoptate:

 1. Hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 1076/21.12.2017 a Președintelui Consiliului Județean Gorj, emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea, modificarea, completarea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj;
 3. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație” din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine;
 4. Hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director general la Direcția Generală de Asistența Socială și Protecția Copilului Gorj, prin promovarea temporară a unui funcționar public, începând cu data de 1 ianuarie 2018;
 5. Hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției contractuale de conducere vacante de director la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj, începând cu data de 1 ianuarie 2018;
 6. Diverse
Sari la conținut