Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 25.01.2017

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 25.01.2017, ora 08:30, în sala “A” a Palatului Administrativ, cu următoarea ordine de zi:  
 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare drum județean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare – Albeni – Călugăreasa – Prigoria – Zorlești – Alimpești, până în DJ675C”;
 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare drum județean (675C), cu originea în DN 67B, ce traversează localitățile Târgu Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, Becheni, Corșoru, Alimpești, Sârbești, Ciupercenii de Olteț, până în DN 67”;
 3. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare înregistrat în anul 2016;
 4. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 369/28.12.2016 a Președintelui Consiliului Județean Gorj, emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 7 din 22.06.2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Gorj;
 6. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea organizării și desfășurării examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de șef de secție la Secția ORL din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu;
 7. Diverse.
Proces-verbal de ședință Hotărâri adoptate:
 1. Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare drum județean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare – Albeni – Călugăreasa – Prigoria – Zorlești – Alimpești, până în DJ675C”;
 2. Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare drum județean (675C), cu originea în DN 67B, ce traversează localitățile Târgu Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, Becheni, Corșoru, Alimpești, Sârbești, Ciupercenii de Olteț, până în DN 67”;
 3. Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare înregistrat în anul 2016;
 4. Hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 369/28.12.2016 a Președintelui Consiliului Județean Gorj, emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 7 din 22.06.2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Gorj;
 6. Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea organizării și desfășurării examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de șef de secție la Secția ORL din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu;
 7. Diverse.
 
Sari la conținut