Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 23.11.2022

Pagină actualizată la: 23.11.2022

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 23.11.2022, ora 12:00, online, cu următoarea ordine de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării excedentului bugetului local al Județului Gorj înregistrat la data de 31.12.2021;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotarea Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate şi rezilienţă instituţională, Componenta: 12. Sănătate, Investiţia: 2. Dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publice, Investiţia specifică: I2.4. Echipamente şi materiale destinate reducerii riscului de infecţii nosocomiale, precum și a cheltuielilor legate de proiect.

Diverse. 

  1. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Instalații de gaze medicale (oxigen medical, aer comprimat medical și vacuum medical), instalații electrice, sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală – în toate cele trei locații ale Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu”.
  2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 44 din 11.02.2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu”, propus spre finanțare prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID – 19, Obiectivul specific 9.1 – Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 apel de proiecte: POIM/935/9/1/Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale, Cod SMIS 153076.

  

Notă:

             Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Cosmin-Mihai Popescu.

Sari la conținut