Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 23.05.2022

Pagină actualizată la: 23.05.2022

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 23.05.2022, ora 11:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 561/2020, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea ocupării posturilor pe durată nedeterminată, de către personalul care, în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic, a ocupat fără concurs posturi de execuție pe durată determinată în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu – Jiu;
  2. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea ocupării posturilor pe durată nedeterminată, de către personalul care, în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic, a ocupat fără concurs posturi de execuție pe durată determinată în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu.

Diverse.         

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu.
  2. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de administrare temporară de către Consiliul Local Polovragi asupra unor suprafețe de teren din DJ 665 – Iezureni (DN66) – Curțișoara – Tetila – Bârcaciu – Mușetești – Stăncești Larga – Drăgoiești – Crasna – Cărpiniș – Aninișu din Vale – Hirișești – Novaci – Cernădia – Baia de Fier – Polovragi – Racovița – Limită Jud. Vâlcea, ce traversează intravilanul/extravilanul comunei Polovragi, cu excepția părții carosabile, aflat în proprietatea publică a județului Gorj și în administrarea Consiliului Județean Gorj.

Notă:

             Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Cosmin-Mihai Popescu.

Sari la conținut