Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 23.01.2018

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 23.01.2018, ora 16:00, în Sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Gorj ce se repartizează integral în anul 2018 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale aferentă estimărilor pentru anii 2019, 2020 și 2021 și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2018 şi estimări pe anii 2019-2021;
  2. Diverse

Notă:

Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi este inițiat de Președintele Consiliului Județean Gorj.

Proces-verbal de ședință

Hotărâri adoptate:

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Gorj ce se repartizează integral în anul 2018 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale aferentă estimărilor pentru anii 2019, 2020 și 2021 și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2018 şi estimări pe anii 2019-2021;

Diverse.

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local, parte componentă a bugetului propriu al Județului Gorj, înregistrat la data de 31.12.2017;
  2. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale.
Sari la conținut