Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 22.02.2021

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 22.02.2021, ora 10:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 561/2020, cu următoarea ordine de zi:

  1. Referat constatator nr. 1/2228/11.02.2020 privind încetarea de drept a mandatului domnului Popescu Iulian-Vasile de consilier județean și declararea locului său de consilier județean vacant;
  2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier județean și declararea locului acestuia de consilier județean vacant;
  3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 116 / 31.08.2020 privind aprobarea elaborării documentației tehnico-economice pentru proiectul „Modernizare infrastructură rutiera de interes judeţean pe DJ 662, cu originea în DN 66 ce străbate localitățile Capu Dealului – Gilort – Pârâu – Groşerea – Aninoasa – Bibeşti – Andreeşti – Vladimir – Totea -Totea de Hurezani – Hurezani, până în DN 6B, județul Gorj”, ce urmează a fi înaintat spre finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020);
  4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 120 / 31.08.2020 privind aprobarea elaborării documentației tehnico-economice pentru proiectul „Restaurarea și revitalizarea Muzeului Arhitecturii Populare, Curtișoara”, ce urmează a fi înaintat spre finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020).
  5.  Diverse

             

               Notă:

             Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut