Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 18.10.2021

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 18.10.2021, ora 10:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 561/2020, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2021;

Diverse.

  1. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de administrare temporară de către Consiliul Local Bărbătești, asupra unei suprafețe din drumul județean 661, cu excepția terenului aferent părții carosabile, aflat în proprietatea publică a județului Gorj și în administrarea Consiliului Județean Gorj.

 

             Notă:

 Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi este inițiat de Președintele Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut