Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 18.01.2021

            Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 18.01.2021, ora 13:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 561/2020, cu următoarea ordine de zi:

  1. Referat constatator nr. 17545/23.12.2020 privind încetarea de drept a mandatului domnului Rujan Ion-Cristinel de consilier județean și declararea locului său de consilier județean vacant;
  2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier județean și declararea locului acestuia de consilier județean vacant;
  3. Referat constatator nr. 20/04.01.2021 privind încetarea de drept a mandatului domnului Iacobescu Marcel-Petrică de consilier județean și declararea locului său de consilier județean vacant;
  4. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier județean și declararea locului acestuia de consilier județean vacant;
  5. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 1.195/21.12.2020 a Președintelui Consiliului Județean Gorj, emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  6. Proiect de hotărâre privind repartizarea parțială a excedentului bugetului local al Județului Gorj, înregistrat la data de 31.12.2020.
  7. Diverse

             Notă:

             Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

 

 

Sari la conținut