Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 17.09.2018

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 17.09.2018, ora 10:00, în Sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018;
  2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu” și a cheltuielilor legate de proiect;
  3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului „Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km 4+500 – km 41+000, limita județului Mehedinți–Văgiulești-Samarinești-Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuiești, județul Gorj” și a cheltuielilor legate de proiect;
  4. Diverse

 

Notă:

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1–3 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

 

Proces verbal de ședință

Hotărâri adoptate:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018;
  2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu” și a cheltuielilor legate de proiect;
  3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului „Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km 4+500 – km 41+000, limita județului Mehedinți–Văgiulești-Samarinești-Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuiești, județul Gorj” și a cheltuielilor legate de proiect;
Sari la conținut