Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 17.05.2023

Pagină actualizată la: 16.05.2023

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 17.05.2023, ora 12:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării unui program sportiv organizat de către Asociația Județeană de Fotbal Gorj;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării competiției de automobilism sportiv ”Transalpina Challenge” Masters CNVC Rânca 2023 organizata de Asociația Clubul Sportiv Autocorex;
  3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2023;
  4. Rectificare la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 140/28.04.2023 pentru aprobarea unor măsuri în vederea pregătirii Concursului de proiecte de management pentru Biblioteca Județeană ,,Christian Tell” Gorj.

Diverse.

  1. Referat constatator nr. 1/8308/15.05.2023 privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean al domnului Tudor Antoniu și declararea locului său de consilier județean vacant;
  2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier județean și declararea locului acestuia de consilier județean vacant;
  3. Referat constatator nr. 1/8484/16.05.2023 privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean al domnului Popescu Constantin și declararea locului său de consilier județean vacant;
  4. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier județean și declararea locului acestuia de consilier județean vacant.

 Notă:

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Cosmin-Mihai Popescu.

Sari la conținut