Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 16.12.2022

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 16.12.2022, ora 11:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2022;
  2. Proiect de hotărâre privind majorarea fondului la dispoziția Consiliului Județean Gorj, cu suma încasată suplimentar în anul 2022, ce se repartizează integral comunelor, orașelor și municipiilor din județ, sumă repartizată Consiliului Județean Gorj prin Decizia nr. 28/07.12.2022 de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj.
  3. Diverse.

 

             Notă:

             Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut