Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 16.12.2021

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 16.12.2021, ora 11:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Gorj încasat suplimentar, ce se repartizează integral în anul 2021 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, sumă repartizată Consiliului Județean Gorj prin Decizia nr. 25/07.12.2021 de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj;
  2. Diverse

 

Notă:

Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi este inițiat de Președintele Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut