Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 16.04.2020

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 16.04.2020, ora 14:00, în Sala de conferințe a Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, cu următoarea ordine de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 665A, km 1+650 – km 3+650, Comuna Bălănești, Județul Gorj”;
  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2020;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu general al Județului Gorj înregistrată la data de 31.03.2020.
  4. Diverse

 

          Notă:

         Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1 – 3 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

 

Sari la conținut