Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 16.03.2023

Pagină actualizată la: 16.03.2023

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 16.03.2023, ora 12:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 140 din 15.10.2020 privind aprobarea  acordului de parteneriat încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională  Sud-Vest Oltenia și Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Gorj în vederea realizării proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, tabere școlare, infrastructură și servicii publice de turism și infrastructură rutieră de interes județean”, cu modificările și completările ulterioare;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a C.S.E.I. Târgu Jiu și C.J.R.A.E. Gorj”, în vederea depunerii acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C15: Educație / Reforma 4. Creșterea competențelor digitale pentru exercitarea funcției publice și educație digitală pe parcursul vieții pentru cetățeni / Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și / Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației / Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar / Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de parteneriat cu Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România, persoană juridică de utilitate publică.

      Diverse.

  1. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”;
  2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 121 din 17.09.2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu” și a cheltuielilor legate de proiect;
  3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2023.

 

             Notă:

             Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Cosmin-Mihai Popescu.

Sari la conținut