Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 15.10.2020

     Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 15.10.2020, ora 14:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 561/2020, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2020
  2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea  acordului de parteneriat încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională  Sud-Vest Oltenia și Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Gorj în vederea realizării proiectului ”Sprijin la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, tabere școlare, infrastructură și servicii publice de turism și infrastructură rutieră de interes județean”
  3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al  Şcolii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu

      Diverse

     4. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurii de concesionare a bunului proprietate publică ”Instalație de transport public pe cablu”-Telescaun Rânca

    5. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă, prin măsuri de urgenţă, a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pe trasee din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Gorj, aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Gorj nr. 78/2012, cu modificările şi completările ulterioare

     6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Refacere 65 podețe tubulare și dalate pe DJ 672C comuna Runcu, Cheile Sohodolului”

              Notă:

             Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

 

 

 

 

 

 

Sari la conținut