Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 14.12.2021

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 14.12.2021, ora 12:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 561/2020, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Gorj;
  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2021;
  3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Gorj încasat suplimentar, ce se repartizează integral în anul 2021 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, sumă repartizată Consiliului Județean Gorj prin Decizia nr. 25/07.12.2021 de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2022, la nivelul Judeţului Gorj;

      Diverse.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind necesitatea dezvoltării infrastructurii sanitare a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, adaptată nevoilor și provocărilor actuale.

      Notă:

    Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 1 este inițiat de către dl. consilier județean Ion Rușeț, iar proiectele de hotărâri menționate la punctele 2-4 sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Cosmin-Mihai Popescu.

Sari la conținut