Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 14.09.2022

Pagină actualizată la: 13.09.2022

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 14.09.2022, ora 11:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 561/2020, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 994/02.09.2022 a Președintelui Consiliului Județean Gorj,emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2022.
  3. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean nr.12 din 31.01.2022 privind aprobarea Agendei Culturale a Județului Gorj pe anul 2022.

      Diverse.         

Notă:

Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Cosmin-Mihai Popescu

Sari la conținut