Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 14.05.2024

 ROMÂNIA                                                                                  
JUDEȚUL GORJ                                                                                             
CONSILIUL JUDEȚEAN                                                             

 

DISPOZIȚIA NR. 325

privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Județean Gorj

Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Cosmin-Mihai Popescu:

În baza art. 178 alin. (2), art. 179 alin. (2) lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

 Art. 1. Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 14.05.2024, ora 11:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 561/2020.

 

Art. 2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Gorj este înscris în anexa care face pare integrantă din prezenta dispoziție.

Notă:

  • Proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Cosmin-Mihai Popescu;
  • Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor județeni în format electronic;
  • Comisiile de specialitate care vor emite avizele cu caracter consultativ sunt evidențiate în preambulul proiectelor de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi;
  • Consilierii județeni sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi.

PREȘEDINTE,

 COSMIN-MIHAI POPESCU 

                        

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

CRISTINA ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

PREȘEDINTE,

 COSMIN-MIHAI POPESCU 

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

CRISTINA ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

Sari la conținut