Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 14.01.2019

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 14.01.2019, ora 14:30, în Sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării U.A.T.-Județul Gorj în cadrul proiectului ”Impact social prin afaceri sustenabile” – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – A.P/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă; 
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Eficientizarea planificării strategice la nivel organizațional” (EPSO) și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia;
  3. Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a comisiilor de evaluare finală a managementului exercitat la nivelul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj și Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu, precum și a comisiilor de soluționare a contestațiilor;
  4. Diverse

 Notă: Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct.1-3 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

Proces verbal de ședință

Hotărâri adoptate:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării U.A.T.-Județul Gorj în cadrul proiectului ”Impact social prin afaceri sustenabile” – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – A.P/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă; 
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Eficientizarea planificării strategice la nivel organizațional” (EPSO) și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia;
  3. Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a comisiilor de evaluare finală a managementului exercitat la nivelul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj și Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu, precum și a comisiilor de soluționare a contestațiilor;

Diverse.

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea parțială a excedentului bugetului local al Județului Gorj, înregistrat la data de 31.12.2018.

 

Sari la conținut