Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 13.12.2017

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 13.12.2017, ora 10:00, în Sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 76 din 26.10.2016 privind aprobarea participării UAT-Județul Gorj în cadrul  proiectului ”START UP PENTRU EXCELENȚĂ”, corespondent apelului de proiecte ”România Start Up Plus” – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – A.P. 3/P.I. 8.iii/O.S. 3.7;
  2. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 1049/08.12.2017 a Președintelui Consiliului Județean Gorj, emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
  3. Diverse​

Notă:

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1–2 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

Proces-verbal de ședință

Hotărâri adoptate:

  1. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 76 din 26.10.2016 privind aprobarea participării UAT-Județul Gorj în cadrul  proiectului ”START UP PENTRU EXCELENȚĂ”, corespondent apelului de proiecte ”România Start Up Plus” – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – A.P. 3/P.I. 8.iii/O.S. 3.7;
  2. Hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 1049/08.12.2017 a Președintelui Consiliului Județean Gorj, emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
Sari la conținut