Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 13.02.2023

Pagină actualizată la: 10.02.2023

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 13.02.2023, ora 11:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj, cu următoarea ordine de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2023;
  2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 118 din 31.08.2020 privind aprobarea elaborării documentației tehnico-economice pentru proiectul “Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe drumul județean 663A ce traversează localitățile Târgu – Jiu (DN 66) – Botorogi-Văcarea -Țîrculești (DJ 674A) – intersecție cu DJ 663 și drum județean 674A ce traversează localitățile Țîrculești (DJ 663A) – Țicleni (DJ 675)”, ce urmează a fi înaintat spre finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020);
  3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 119 privind aprobarea justificării impactului asupra dezvoltării economice la nivel județean / regional a proiectului de infrastructură rutieră “Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe drumul județean 663A ce traversează localitățile Târgu – Jiu (DN 66) – Botorogi – Văcarea – Țîrculești (DJ 674A) – intersecție cu DJ 663 și drum județean 674A ce traversează localitățile Țîrculești (DJ 663A) – Țicleni (DJ 675)”, ce urmează a fi înaintat spre finanțare în cadrul Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020);
  4. Diverse.

 

             Notă:

             Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut