Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 13.01.2022

Pagină actualizată la: 12.01.2022

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 13.01.2022 ora 10:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 561/2020, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea parțială a excedentului bugetului local al Județului Gorj, înregistrat la data de 31.12.2021.

2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Gorj ce se repartizează integral în anul 2022 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2023, 2024 și 2025 și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr.106 din 25.08.2020 privind aprobarea proiectului: „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj” cod SMIS 140366, propus spre finanțare prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară nouă – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1-Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 159 din 20.11.2020.

 Diverse.    

4. Rectificare la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 214/2021 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru proiectul de buget pe anul 2022 şi a estimărilor pentru anii 2023, 2024 și 2025 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală.

    

Notă:

Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Cosmin-Mihai Popescu.

Sari la conținut