Sari la conținut

Ședința extraordinară (convocată de îndată) a Consiliului Județean Gorj din data de 12.08.2022

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 12.08.2022, ora 11:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 561/2020, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2022;

      Diverse.         

      Notă:

     Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Cosmin-Mihai Popescu.

Sari la conținut