Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 12.04.2023

Pagină actualizată la: 11.04.2023

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 12.04.2023, ora 10:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 561/2020, având următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de parteneriat cu ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV FLORIN MERGEA TENIS ACADEMY, persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial;
  2. Proiect de hotărâre pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 80/11.03.2022 privind declararea de interes public județean și de utilitate publică a terenului situat în comuna Bălești, aflat în administrarea Consiliului Județean Gorj, aferent obiectivului de investiție ”Elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru construirea Parcului Industrial Gorj – punct de lucru Bălești”;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotarea Cabinetului de Planificare Familială din cadrul Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu”, în vederea depunerii acestuia de către Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C12 – Sănătate, Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, I1.5: Cabinete de planificare familială;

          Diverse.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării excedentului bugetului local al Județului Gorj înregistrat la 31.12.2022

 Notă:

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut