Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 12.04.2019

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 12.04.2019, ora 13:00, în Sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Gorj ce se repartizează integral în anul 2019 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale aferentă estimărilor pentru anii 2020, 2021 și 2022 și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2019 şi estimări pe anii 2020-2022;
  2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii școlarizați în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu în anul școlar 2018-2019, precum și a numărului și cuantumului burselor de ajutor social;
  3. RECTIFICARE la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 44/28.03.2019 pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetele locale ale Unităților Administrativ Teritoriale – Aninoasa, Bălănești, Crasna, Dragotești, Fărcășești, Polovragi,Telești, Vladimir, Scoarța;
  4. Diverse

 

Notă:

          Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 1 este inițiat de Președintele Consiliului Județean Gorj;

          Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 2 este inițiat de Președintele Consiliului Județean Gorj și doamna Suță Denisa-Zenobia, consilier județean.

 

Proces verbal de ședință

Hotărâri adoptate:

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Gorj ce se repartizează integral în anul 2019 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale aferentă estimărilor pentru anii 2020, 2021 și 2022 și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2019 şi estimări pe anii 2020-2022;
  2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii școlarizați în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu în anul școlar 2018-2019, precum și a numărului și cuantumului burselor de ajutor social;

 

 

Sari la conținut