Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 12.01.2023

Pagină actualizată la: 11.01.2023

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 12.01.2023, ora 12:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre repartizarea parțială a excedentului bugetului local al Județului Gorj, înregistrat la data de 31.12.2022;
  2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Gorj ce se repartizează integral în anul 2023 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2024, 2025 și 2026, precum și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării nivelului alocației de hrană pentru beneficiarii serviciilor sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, precum și pentru copiii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu;
  4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 116/ 31.08.2020 privind aprobarea elaborării documentației tehnico-economice pentru proiectul „Modernizare infrastructură rutiera de interes judeţean pe DJ 662, cu originea în DN 66 ce străbate localitățile Capu Dealului-Gilort-Pârâu-Groşerea-Aninoasa-Bibeşti-Andreeşti-Vladimir-Totea-Totea de Hurezani- Hurezani, până în DN 6B, județul Gorj”, ce urmează a fi înaintat spre finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020), cu modificările și completările ulterioare;
  5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 120/31.08.2020 privind aprobarea elaborării documentației tehnico-economice pentru proiectul „Restaurarea și revitalizarea Muzeului Arhitecturii Populare, Curtișoara”, ce urmează a fi înaintat spre finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014;
  6. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor pe anul 2023 alocate în cadrul Programului pentru școli al României, aferente anului școlar 2022 – 2023.
  7. Diverse

 

             Notă:

             Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut