Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 11.03.2022

Pagină actualizată la: 11.03.2022

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 11.03.2022, ora 12:00, în sala „A” a Palatului Administrativ din Municipiul Târgu-Jiu, cu următoarea ordine de zi:

 1. Referat constatator nr. 1/3712/03.03.2022 privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean al domnului Istrate Mihai și declararea locului său de consilier județean vacant;
 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier județean și declararea locului acestuia de consilier județean vacant;
 3. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Gorj nr. 54/28.02.2022 privind desemnarea componenței nominale a comisiilor de evaluare anuală a managementului exercitat la nivelul instituțiilor publice de cultură de interes județean înființate de Consiliul Judeţean Gorj, precum și a comisiilor de soluționare a contestațiilor.
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Gorj nr. 56/28.02.2022 privind desemnarea componenței nominale a comisiei de concurs, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor la Concursul de proiecte de management organizat pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj.

Diverse.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului de Colaborare între Județul Gorj prin Consiliul Județean și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. – C.N.A.I.R., în vederea realizării obiectivului de investiție ,,Varianta de ocolire Bălești”, respectiv Elaborare Studiu de Fezabilitate, realizare documentație tehnică pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținere Autorizație de Construire (A.C.).
 2. Proiect de hotărâre  pentru aprobarea Protocolului de Colaborare între Județul Gorj prin Consiliul Județean și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. – C.N.A.I.R., în vederea realizării obiectivului de investiție ,,Varianta de ocolire Bumbești Jiu”, respectiv Elaborare Studiu de Fezabilitate, realizare documentație tehnică pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținere Autorizație de Construire (A.C.).
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului de Colaborare între Județul Gorj prin Consiliul Județean și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. – C.N.A.I.R., în vederea realizării obiectivului de investiție ,,Varianta de ocolire Motru”, respectiv Elaborare Studiu de Fezabilitate, realizare documentație tehnică pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținere Autorizație de Construire (A.C.).
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu.
 5. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean și de utilitate publică a terenului situat în comuna Bălești, aflat în administrarea Consiliului Județean Gorj, aferent obiectivului de investiție ”Elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru construirea Parcului Industrial Gorj – punct de lucru Bălești”.
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie” din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine, cu modificările și completările ulterioare.
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei,  Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj.
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a  Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Gorj.

Notă:

Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Cosmin-Mihai Popescu.

Sari la conținut