Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 11.02.2022

Pagină actualizată la: 10.02.2022

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 11.02.2022, ora 10:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 561/2020, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Digitalizarea serviciilor medicale aflate în competenta Consiliului Judetean Gorj”, cod SMIS 154780, ce va fi depus spre finanțare prin intermediul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 (POCA), Axa prioritară 1- Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu”, propus spre finanțare prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID – 19, Obiectivul specific 9.1 – Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 apel de proiecte: POIM/935/9/1/Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale, Cod SMIS 153076.
  3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului exercitat la nivelul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj.
  4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

 Diverse.          

Notă:

Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Cosmin-Mihai Popescu.

Sari la conținut