Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 07.11.2018

 Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 07.11.2018, ora 14:00, în Sala “A a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018;
  2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea încheierii unui ACORD DE COOPERARE între JUDEȚELE DOLJ, GORJ, VÂLCEA, OLT și MEHEDINȚI din ROMÂNIA și REGIUNEA MACEDONIEI CENTRALE din REPUBLICA ELENĂ pentru creşterea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice locale în beneficiul comunităților pe care le reprezintă;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT-Județul Gorj în cadrul  proiectului ”VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”, corespondent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.4;
  4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 76 din 26.10.2016 privind aprobarea participării U.A.T.-Județul Gorj în cadrul proiectului ”START-UP PENTRU EXCELENȚĂ”, corespondent apelului de proiecte ”România Start Up Plus” – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – A.P. 3/P.I. 8.iii/O.S. 3.7., cu modificările și completările ulterioare.
  5. Diverse

             Notă:

            Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct.1-4 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

 

Proces verbal de ședință

Hotărâri adoptate:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018;
  2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea încheierii unui ACORD DE COOPERARE între JUDEȚELE DOLJ, GORJ, VÂLCEA, OLT și MEHEDINȚI din ROMÂNIA și REGIUNEA MACEDONIEI CENTRALE din REPUBLICA ELENĂ pentru creşterea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice locale în beneficiul comunităților pe care le reprezintă;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT-Județul Gorj în cadrul  proiectului ”VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”, corespondent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.4;
  4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 76 din 26.10.2016 privind aprobarea participării U.A.T.-Județul Gorj în cadrul proiectului ”START-UP PENTRU EXCELENȚĂ”, corespondent apelului de proiecte ”România Start Up Plus” – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – A.P. 3/P.I. 8.iii/O.S. 3.7., cu modificările și completările ulterioare.
  5. Diverse
Sari la conținut