Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 07.10.2022

Pagină actualizată la: 06.10.2022

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 07.10.2022, ora 11:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 561/2020, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni”, în vederea depunerii acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. Gorj”, în vederea depunerii acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Privind spre viitor-Un muzeu rezilient și instruit” prin programul ERASMUS+ finanțat de Uniunea Europeană, Acțiunea Cheie 1- Educația Adulților;
  4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2022;
  5. Rectificare la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 208 din 28.09.2022 privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor pe anul 2022 alocate în cadrul Programului pentru școli al României, aferente anului școlar 2022 – 2023.

      Diverse.         

  1. Proiect de hotărâre privind asocierea UAT – Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj și Fundația „Hope and Homes for Children” România (HHC România), în scopul realizării programului de închidere a două centre de plasament pentru copii aflate în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj.

       Notă:

      Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Cosmin-Mihai Popescu.

Sari la conținut