Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 07.03.2018

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 07.03.2018, ora 09:00, în Sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual și a Metodologiei pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale Județului Gorj ce urmează a fi alocate pentru activități nonprofit de interes general în anul bugetar 2018, în condițiile Legii nr. 350/2005;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Optimizarea performanței sistemelor interne manageriale” și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia;
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj pentru anul 2018;
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 6. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului reprezentând construcții plus terenul aferent și asigurarea condițiilor în vederea realizării obiectivului de investiție „Reabilitare și modernizare Spitalul Județean de Urgență Târgu–Jiu”;
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 17/30.01.2017 pentru completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Gorj, cu imobilul situat în municipiul Târgu-Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr. 8, județul Gorj.
 8. Diverse

 Notă:

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1–7 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

Proces-verbal de ședință

Hotărâri adoptate:

 1. Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018;
 2. Hotărâre privind aprobarea Programului anual și a Metodologiei pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale Județului Gorj ce urmează a fi alocate pentru activități nonprofit de interes general în anul bugetar 2018, în condițiile Legii nr. 350/2005;
 3. Hotărâre privind aprobarea proiectului Optimizarea performanței sistemelor interne manageriale” și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia;
 4. Hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj pentru anul 2018;
 5. Hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 6. Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului reprezentând construcții plus terenul aferent și asigurarea condițiilor în vederea realizării obiectivului de investiție „Reabilitare și modernizare Spitalul Județean de Urgență Târgu–Jiu”;
 7. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 17/30.01.2017 pentru completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Gorj, cu imobilul situat în municipiul Târgu-Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr. 8, județul Gorj.

 

Sari la conținut