Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 06.04.2023

Pagină actualizată la: 05.04.2023

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 06.04.2023, ora 11:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj, cu următoarea ordine de zi: 

  1. Proiect de hotărâre privind inițierea formalităților de trecere interdomenială a unui imobil – teren din domeniul public al Orașului Târgu Cărbunești în domeniul public al Județului Gorj;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A.

Diverse

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de parteneriat cu ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR “PRO-EUROPA” (A.P.R.P.E.), persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial.
  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2023;
  3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj;
  4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 115 din 18.04.2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
  5. Rectificare la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 93 din 27.03.2023 pentru stabilirea regimului juridic al unor imobile achiziționate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj.

Notă:

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Cosmin-Mihai Popescu.

Sari la conținut