Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 04.09.2020

 

         Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 04.09.2020, ora 12:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 561/2020, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2020;
  2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 82 din 24.06.2020 privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj” propus spre finanțare prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020,  Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID – 19, „Obiectivul specific 9.1 – Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.
  3. Diverse

 

 

 

 

 

             Notă:

             Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

 

Sari la conținut