Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 03.10.2017

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 03.10.2017, ora 10:00, în Sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum judeţean (675B) ce traversează localităţile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ675C”;
  2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 144 din 25.08.2017, privind  aprobarea proiectului ”Modernizare drum județean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ675C” și a cheltuielilor legate de proiect.

Diverse

Notă:

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1–2 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.    

Proces-verbal de ședință

Hotărâri adoptate:

  1. Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum judeţean (675B) ce traversează localităţile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ675C”;
  2. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 144 din 25.08.2017, privind  aprobarea proiectului ”Modernizare drum județean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ675C” și a cheltuielilor legate de proiect.

Diverse

  1. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivul de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu”.

 

Sari la conținut