Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 04.08.2020

 

 

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 04.08.2020, ora 12:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj, cu următoarea ordine de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 81 din 24.06.2020 privind aprobarea proiectului „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 la nivelul DGASPC Gorj”, propus spre finanțare prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID – 19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.
  2.  Diverse

             

 

             Notă:

             Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi este inițiat de Președintele Consiliului Județean Gorj.

 

 

 

 

Sari la conținut