Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 03.02.2023

Pagină actualizată la: 03.02.2023

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 03.02.2023, ora 12:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizației pe anul 2023 către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și plății contribuției ce revine Județului Gorj pentru anul 2023 către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și plății cotizației Consiliului Județean Gorj, în numele Uniunii Administrativ Teritoriale – Județul Gorj, la Ansamblul Regiunilor Europene (ARE), pentru anul 2022;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei culturale a județului Gorj pe anul 2023;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2023 ce revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat – membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare „ADIA” Gorj;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2023 ce revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat – membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” Gorj;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2023 ce revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat – membru fondator al Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară „Rânca – Corneșu Mare” Gorj;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2023;
 9.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de menținere a calității aerului în județul Gorj, 2019-2023, pentru anul 2022.

  Diverse

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu,
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de călătorie, practicate de către operatorul de transport rutier câștigător în cadrul procedurii de atribuire a Contractelor de delegare a serviciului de transport public judeţean de persoane – Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil până la 31.12.2031;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2023 ce revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de membru asociat al Asociației Culturale ARMONIA Tg-Jiu.
 4. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Gorj ce se repartizează integral în anul 2023 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2024, 2025 și 2026, precum și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026

Notă:

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, la pct. 1-3 și 5-9, sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Cosmin-Mihai Popescu. Proiectul de hotărâre de la punctul 4 este inițiat de către Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, dl. Nichifor Gheorghe.

Sari la conținut