Sari la conținut

Rezultatul selecției dosarului de înscriere la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul investiții publice, Direcția  tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

COMISIA DE CONCURS

Nr. 8834/08.06.2021

 ANUNŢ

privind rezultatul selecției dosarului de înscriere la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul investiții publice, Direcția  tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, concurs ce se va desfășura în data de 18.06.2021

 Comisia de concurs constituită în baza Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 675/19.05.2021, în urma analizării dosarului de înscriere depus de candidatul înscris la concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior, a constatat că acesta este complet.

Astfel, fiind îndeplinite condiţiile legale, candidatul Stricescu Octavian-Sergiu a fost declarat ,,Admis” pentru a participa la concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, organizat în data de 18.06.2021, ora 1030 – proba scrisă, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul selectării dosarului de înscriere pot fi depuse în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării prezentului anunţ, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

Sari la conținut